logo Kusters Bouw Advies

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Advies

Als consument met bouwplannen krijgt u te maken met mensen en bedrijven voor wie bouwen de gewoonste zaak van de wereld is, en zich daardoor niet goed in u kunnen verplaatsen. Bovendien geeft hun kennis en ervaring hen een voorsprong.
Kusters Bouw-advies staat naast u bij ieder project van woonhuis tot dakkapel.

  • Bouwkundig advies
  • Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw
  • Haalbaarheid bestemmingsplannen
  • Bouwkosten en uitgangspunten ontwerp
  • Succesvolle haalbaarheidstoets

Bouwkundig advies
Naast advies voor uw bouw of verbouwplannen kunt u bij ons ook terecht voor bouwkundig advies in de breedste zin des woord.
Hierbij denkende aan;

  • Opleverkeuringen
  • Aankoopkeuring
  • Bouwkundige keuringen
  • Advies betreffende bezwaren

Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw
Grondig onderzoek voorkomt teleurstellingen. Haalbaarheid is de basis van een succesvol resultaat. Kusters Bouw advies doet haalbaarheidsonderzoek op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, bouwkosten en mogelijkheden. Voorkom slechte investeringen of achteraf verkeerde keuzes.

U wilt niet na maanden tot de conclusie komen dat voor u plannen de verkeerde weg is gekozen. Planologisch niet haalbaar en ontheffingen van het bestemmingsplan niet mogelijk. Het is zeer belangrijk op voorhand alle facetten te onderzoeken, en geen zaken over het hoofd te zien.

In geval van nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gelden vrijwel altijd begrenzingen aan de mogelijkheden. Het is onze taak de kansen en mogelijkheden te zien, maximaal te bebouwen oppervlak te berekenen en zorg dragen voor een maximaal efficiƫnte bebouwing en beoordelen van de technische staat van bestaande bebouwing.

Haalbaarheid bestemmingsplannen
Een goed plan is gebaseerd op een zwaarwegend argument. Haalbaarheid. Het start met de wens en dan volgt de realiteit. Vakkundig vaststellen van uw programma van eisen vormt de basis waarop kan worden geanticipeerd. We onderzoeken de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, haar uitwijkmogelijkheden en relateren dit aan de planning. Indien nodig onderhandelen we met gemeentelijke instanties en wegen de kansen af voor binnenplanse vrijstellingen of bestemmingsplanwijzigingen. Op basis hiervan worden de gevolgen ingeschat voor tijdsplanning en kosten.

Indien het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat het bestemmingsplan niet de gewenste ruimte biedt starten wij voor u de procedures op om vrijstelling aan te vragen. Het wijzigen van een bestemmingsplan is niet alleen een kwestie van tijd maar ook van beleid, mogelijkheden variƫren per locatie. De te nemen stappen hangen daar vanaf. Heeft u een locatie of object op het oog, neemt u dan contact met ons op.

Bouwkosten en uitgangspunten ontwerp
Onze werkzaamheden zullen bestaan uit het, in goed overleg met u, ontwerpen en ontwikkelen van een bouwwerk met een optimale balans tussen kwaliteit, kosten, volume en uitstraling. Hiervoor wordt een begroting gemaakt waar alle te verwachten kosten in worden vermeldt. Met deze investeringsbegroting kunnen ambities opnieuw worden beoordeeld. Afhankelijk van de gekozen omvang van het haalbaarheidsonderzoek worden begrotingen gemaakt voor diverse ontwerpvarianten en waarmee de verschillende scenario`s cijfermatig kunnen worden vergeleken. Aansluitend kunnen schetsplannen en referentiekader worden getoetst door welstand en stedenbouw. Doel is het ontwikkelen van een passend concept waar alle partijen zich in kunnen vinden. Zie ook investeringsadvies.

Succesvolle haalbaarheidstoets
Hieruit kan de meest rendabele oplossing worden opgemaakt. Er kan worden bepaald of er voldoende draagvlak is voor het verder ontwerpen en oprichten van de bouwplannen. Indien gewenst verzorgen we verder alle benodigde stukken voor de bouwaanvraag en de tekeningen voor de prijsvorming en de uitvoering. Dit lichten we graag verder toe.