logo Kusters Bouw Advies

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Ontwerp

Ontwerpen is een vak apart.

Een citaat uit de rede van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het constructief ontwerpen aan de afdeling der bouwkunde van de technische hogeschool te Eindhoven door Ir. W. Huisman d.d. 29 november 1968
Pagina 5.

-
Welke andere ontwerpers oefenen nu invloed uit op de draagconstructie?
In de eerste plaats de belangrijkste ontwerper, de architect. Hij is de man die in hoofdlijnen het gebouw ontwerpt, de vorm en de indeling bepaalt. Hij moet van een gebouw meer maken dan een doelmatige vertaling van een programma van eisen.

Welnu de vorm en de indeling van een gebouw hebben nauwe samenhang met de vorm en ritme van de draagconstructie.
Als de vorm en de indeling worden vastgelegd zonder overleg met de constructief ontwerper, verandert de zaak van een constructief ontwerper in die van een rekenaar, die alleen heeft na te gaan of de zo reeds vastgestelde constructies kunnen voldoen aan de door de overheid gestelde eisen van veiligheid. Een werkelijke eenheid van een gebouw is op deze wijze zelden te bereiken. Bovendien worden zo een groot aantal besluiten genomen die bepalend zijn voor de draagconstructie, zonder dat de gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van kosten en snelheid van uitvoering, gewogen kunnen zijn .
-

Weten wat we doen en voor wie we het doen, persoonlijkheid en betrokkenheid .
Resulteert in het maximale uit uw opgave halen, dat is ook onze ambitie.

Kusters Bouw-advies ontwerpt met liefde voor architectonisch ontwerp, maar ontwerpt ook vanuit constructief oogpunt. Dit scheelt een ieder namelijk tijd en geld.

Bij het maken van een ontwerp is er vaak sprake van een vijftal stappen die worden doorlopen: Initiatief, haalbaarheid, voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en Detailontwerp (bestek). Deze termen kunnen als 'chronologische kapstok' worden gezien.

Vanaf de eerste stap in dit proces gebruiken wij de computer als hulpmiddel voor het maken van schetsplannen. Van groot belang is het duidelijk in beeld krijgen van de gevolgen van ontwerpkeuzes. Al vroeg in het proces moet duidelijkheid ontstaan wat de investeringskosten en de mogelijkheden voor techniek en vormgeving zijn.

De beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit van een gebouw of ruimte is belangrijk bij de bepaling van het interieur. Samen met u als opdrachtgever werken we vanuit een sterk concept waarbij het gebruik van het gebouw met een hoog comfortniveau van het binnenmilieu, wordt nagestreefd. Dit concept is de fundering van het interieurontwerp.

We hebben zelf gevoel voor inrichting, maar luisteren natuurlijk vooral naar uw voorkeuren. We maken in een handomdraai duidelijke impressie en verder hebben we de juiste contacten voor de correcte uitvoering van uw project.
Voor een deugdelijk op maat gemaakt interieur ontwerp kunt u onderstaande link raadplegen

Lennart Otte  

Uw wensen worden door detail en kwaliteit te combineren in een goed verhaal vertaald. De beleving van een gebouw, de structuur, de leesbaarheid en de sfeer zijn belangrijke hoofdstukken binnen dit verhaal.